BAPTISTKIRKEN I VAARST

- EN MENIGHED, DER SÅR

BAPTISTKIRKEN I VAARST, Gudumvej 43,  9260 GistrupVaarst baptistkirke består af flere mindre fællesskaber ud fra interesser og alder.

De mindre fællesskaber er alle en del af det store fællesskab Østhimmerlands Baptistmenighed, der har gudstjenesten som det samlende og opbyggende mødested.

På denne side finder du en kort præsentation af de små fællesskaber i kirken


De mindre fællesskaber

RefineKontakt:

Trine Kjemtrup Christensen

Tlf: 2032 2951

Email: tr.kjemtrup@hotmail.dk

 Kvindenetværket

Kvindenetværket ønsker at skabe et tilbud til alle kvinder, der vil være med i et kristent fællesskab med indhold, et fællesskab hvor det er godt at være.

Vi samler inspiration og viden via fællesskab og gode oplevelser.

Vi ønsker at styrke og støtte kristne fællesskaber med kvinder fra andre menigheder og lande.

Vi mødes hver 14. dag.

Kvindenetværket i Østhimmerland, er et fællesskab, hvor alle kvinder er velkomne.

KLIK HER FOR PROGRAM

Seniortræf 

Seniortræf mødes i Vaarst Baptistkirke den anden tirsdag i måneden kl. 14.00.

Vi ønsker at være et positivt, kristent fællesskab, der indbyder til programmer, der spænder vidt.

Vi hører om personer, rejser, steder i verden med helt andre vilkår, end her.

Fællesskabet betyder nok mindst lige så meget som emnet.

Vi synger sammen, lytter til Guds ord og får en rigtig god snak omkring bordene.

klik på billedet for at se program

Kontakt:

Lars Nielsen                      

Tlf.: 98 32 33 23                                                           

Email: toveoglarsnielsen@gmail.com

Spejderne i Vaarst

Spejderliv er fællesskab.

I Vaarst mødes en flok friske spejdere i forskellige aldre med fælles interesser og mål.

Som spejdere er vi vilde med bål, knob og naturforståelse. Men det handler også om medansvar for samfundet, både lokalt og nationalt; at være hjælpsom og forstående; at være en god ven; at lytte til andres holdning men samtidig danne sig sin egen mening.

Vi mødes hver onsdag kl. 18.00 – 19.30. I sommerhalvåret i ”Vaarst Uret” og i vinterhalvåret ved Baptistkirken.

Der er også plads til dig i vores fællesskab – VELKOMMEN.

Kontakt: Kredsfører: Lone Bundgaard

Mobil: 22 96 41 24

Email: loneogjoernbundgaard@gmail.com

Spejderne i Hellum


FAMILIESPEJDER - KLIK HER

SPEJDERPROGRAM - KLIK HER

Arbejdet ledes af frivillige voksne førere. Vores område giver mulighed for mange udendørs aktiviteter. Her udforsker vi naturen, og vi øver os i spejderdicipliner med rafter, bålmad, orientering og hyggeligt fællesskab.

Vi holder til i spejderhuset på Bavnehøjvej 2 onsdage kl. 18,30 – 20,000

Kontakt: Sinne Weiss Christensen     

Mobil: 2240 3790           Email:: sigu34@gmail.com

klik på billede for at se mere

KOM TIL SPEJDERMØDE - KLIK HER


Familiekoret

Kom og vær med i fællesskabet i familiekoret. Man bliver glad af at synge sammen og det styrker immunforsvaret viser forskningen.

Du skal blot have lyst til at synge, og vores repertoire spænder vidt, og vi ønsker at sprede glæden gennem sangen.

Kontakt:

Sinne Weiss Christensen     

Mobil: 2240 3790           Email:: sigu34@gmail.com

Hornorkesteret

I mere end hundrede år har Østhimmerlands Baptistmenighed haft et hornorkester. Det har været og er stadig en del af menighedens musikkræfter. Vi medvirker ved menighedens udendørsarrangementer og ved enkelte gudstjenester. Vi mødes, fordi vi holder af at spille hornmusik og for det sociale samvær.

Vil  du dele vores glæde ved at spille hornmusik, så er du velkommen til at være med.

Vi mødes i Vaarst Baptistkirke hver mandag kl. 19.30 – 21.30.

Kontakt:

John Kristensen, Mobil: 2460 6180             

Email: sjkristensen@mail.dk

SøndagsskoleKontakt:

Mie Bidstrup Nielsen           

Mobil: 6092 7923               

Email: mebn@sol.dk

Tina Heilesen Knudsen        

Mobil: 6070 6801                

Email: heilesen@live.dk  

Kristendomsklasse

Det er for unge mennesker i konfirmatiopnsalderen. Der arbejdes med den treenige Gud uden dog at få styr på den guddommelige virkelighed.

Bibelen bruges flittigt, da den er undervisningens 

grundbog.

Der snakkes om eksistens spørgsmål.

Der stilles spørgsmål og svar til den kristne tradition.

Bibelfællesskabet i kirken.

 Enhver er velkommen i gruppen. Vi mødes 8 gange om året. Vi mødes kl. 10.00. Vi er omkring 16 deltagere. 

Her er alle lige for Vorherre.

Meninger brydes og høres.

Fortrolighed og åbenhed er vigtige værdier i gruppen. Ud over bibelen bruger vi også samtalekort, mannekorn, kort med gudsbilleder m.m. til inspiration.

For yderlig information

Kontakt menighedens præst:

Christian Sofussen, Tlf: 6170 9755

Email: rolifussen@gmail.com 

Bibelgruppen Skørping

Vi er en lille gruppe som mødes ca. en gang om måneden fra oktober til april i private hjem. 

I gruppen samtaler vi om udvalgte stykker fra Bibelen. Dertil bruger vi studiematerialer i form af små hæfter eller videoer, hvor teksterne gennemgås.

Fællesskabet i gruppen styrkes, når vi deler glæder og sorger og beder sammen.

Gruppen er åben for alle.

Kontakt:

Sinne Weiss Christensen

Mobil: 2240 3790          Email: sigu34@gmail.com

Bibelgruppen i Vaarst

Vi er en fælleskirkelig bibelgruppe på 14, der samles en gang om måneden i private hjem.

Vi synger, beder for og med hinanden, læser en bibeltekst, som vi taler om.

I øjeblikket er det Mattæus-evangeliet vi gennemgår.

Dejligt fællesskab som afsluttes med kaffebord.

Kontakt:

Karin Nielsen

Mobil: 2169 1575   Email: karinjenserik@gmail.com


Aktivitetsgrupper

 

Hele farvepaletten er i gang, når vi holder fester i kirken.

'Som en del af fællesskabet i menigheden inviteres du til at være med i en aktivitetsgruppe. Der er lige nu 5 grupper, som på skift står for at planlægge og afvikle fællesskabsdag i januar, Sankt Hans fest, menighedsweekend hvert andet år, høstfest sammen med spejderne og julefest.

Stemmerne er mange og derfor ligner høstfesten det ene år ikke høstfesten året efter. Den gruppe der forestår festen har frie hænder, og denne organisering medfører at mange har indflydelse på indholdet og afvikling af festerne. I årets løb kommer vi igennem hele sangskatten, for hver fugl synger med sit næb.

Aktivitetsgrupperne er et udslag af en åben menighedstænkning, og det er vores vision at budskabet skal lyde fra mange struber og på mangfoldige måder.

Ønsker du at være i en gruppe:

 Kontakt: Jette Skårhøj jos@agromail.dk – tlf. 61 66 35 91

Aktivitetsgrupper 2021 HER

Kalender for aktivitetsgrupper HER