BAPTISTKIRKEN I VAARST

- EN MENIGHED, DER SÅR

BAPTISTKIRKEN I VAARST, Gudumvej 43,  9260 Gistrup


Hvad menes der med en gudstjeneste? En nadvergudstjeneste? en ungdomsgudstjeneste?

Omdrejningspunktet er søndagens gudstjeneste, men den kan have forskellige former, eller der kan være flere forskellige gudstjenester samme dag. Så hvordan er det at komme til gudstjeneste her i Vaarst? Det beskriver vi her på siden.


Vi er samtidig en menighed, der ønsker at udforske troens dybde på andre måder end den, vi normalt ser i gudstjenesten. derfor har vi også andre aktiviteter, som vi udfordrer os selv og hinanden med og som udfordrer os, til at tage et skridt ad gangen, dybere ind i vores liv med Gud. Læs også mere om det herunder.


Udover det, har vi i menigheden en række forskellige fællesskaber, der arrangerer arrangementer og dyrker de mere målrettede fællesskaber. Det er for eksempel spejderne, kvindenetværket og seniortræf, men også mange andre, som beskrives nærmere under menuen FÆLLESSKABER.

Gudstjenesten i kirken

Til en almindelig gudstjeneste i kirken, kommer du ind i et rum, der i det store hele, er genkendelig, men selvfølgelig også med mulighed for overraskelser en gang i mellem.

Gudstjenesten er bygget op om bøn, læsning fra Biblen og sang og har en form, der gerne skulle føre os til at gå opløftede, inspirerede og måske lidt oplyste fra kirken og tilbage til vores hverdagsliv.


Nadver

I baptistkirkerne i Danmark har vi ikke traditionelt set haft nadver hver søndag, men derimod ca. en gang om måneden. Her i Vaarst vil der derfor i udgangspunktet være nadver hver første søndag i måneden.

Aftenbøn og andagtsstund

Vi har som mennesker af og til brug for at trække os tilbage fra de larmende rum vi placerer os selv i. Om det er larm fra omgivelserne eller os selv, fra vores egne eller andres tanker, er det godt at finde et rum, hvor vi giver plads til vores bøn til Gud og lige så meget, til Guds svar og ord til os.

Det prøver vi også at opnå i gudstjenesten, men til aftenbøn finder vi et mere intimt rum,

  • hvor det for os så ofte dominerende jeg, bliver til et vi i fællesoplæsning af bønnen og veksellæsning af en af Biblens salmer,
  • hvor meditationen kommer i centrum gennem gentagelser af korte bønnesætninger og sangene fra Taizé,
  • hvor vi lytter efter Guds stemme i stilheden,
  • hvor en kort oplæsning af en tekst af, eller om, en person fra vores fælleshistorie, holder vores tanker fokuserede på et tema eller en oplevelse
  • og selvfølgelig også et rum, hvor der er plads til at dele vores egne bekymringer og glæder gennem en bønnesession, hvor vi hver især kan bede for og med hinanden og andre i vores liv og dele den bøn.


Aftenbønnen vil foregå i kirken, i udgangspunktet hver fredag kl. 17, dog med forbehold for at enkelte fredage må udgå. Så se gerne i kirkens kalender om der er aftenbøn en bestemt fredag.

Bibelgruppen i kirken.

 Enhver er velkommen i gruppen. Vi mødes 8 gange om året. Vi mødes kl. 10.00. Vi er omkring 16 deltagere. 

Her er alle lige for Vorherre.

Meninger brydes og høres.

Fortrolighed og åbenhed er vigtige værdier i gruppen. Ud over bibelen bruger vi også samtalekort, mannekorn, kort med gudsbilleder m.m. til inspiration.

For yderlig information

Kontakt menighedens præst:

Christian Sofussen, Tlf: 6170 9755

Email: rolfussen@gmail.com 

Kristendomsklassen

Hvad er kristendommen?

Hvad vil det sige at tro?

Hvad betyder det at vi er baptister?


Når vi selv skal tage stilling til, hvad vi tror og hvordan vi vil leve i verden, så gøres det bedst når vi har udforsket både dybden og bredden i det, der er vores udgangspunkt.

I kristendomsklassen inviterer vi de unge til at stille spørgsmål, til sig selv, til hinanden, til Biblen, til traditionen og naturligvis til præsten. Vi læser i Biblen, taler med hinanden og i bøn, med Gud og gennem samtalen når vi nærmere ind på hvad vi tror på, hvad vi tror på sammen og hvad vi tror på for os selv.


Er du selv et ungt menneske, eller har du et barn i teenagealderen, og er interesseret i at deltage i kristendomsklassen, så kontakt menighedens præst på email: rolfussen@gmail.com.

Hold oprettes når der er nok deltagere.

SøndagsskoleKontakt:

Mie Bidstrup Nielsen           

Mobil: 6092 7923               

Email: mebn@sol.dk

Tina Heilesen Knudsen        

Mobil: 6070 6801                

Email: heilesen@live.dk  

Aktivitetsgrupper

 

Hele farvepaletten er i gang, når vi holder fester i kirken.

'Som en del af fællesskabet i menigheden inviteres du til at være med i en aktivitetsgruppe. Der er lige nu 5 grupper, som på skift står for at planlægge og afvikle fællesskabsdag i januar, Sankt Hans fest, menighedsweekend hvert andet år, høstfest sammen med spejderne og julefest.

Stemmerne er mange og derfor ligner høstfesten det ene år ikke høstfesten året efter. Den gruppe der forestår festen har frie hænder, og denne organisering medfører at mange har indflydelse på indholdet og afvikling af festerne. I årets løb kommer vi igennem hele sangskatten, for hver fugl synger med sit næb.

Aktivitetsgrupperne er et udslag af en åben menighedstænkning, og det er vores vision at budskabet skal lyde fra mange struber og på mangfoldige måder.

Ønsker du at være i en gruppe:

 Kontakt: Jette Skårhøj jos@agromail.dk – tlf. 61 66 35 91

Aktivitetsgrupper 2021 HER

Kalender for aktivitetsgrupper HER